Letní škola Fakulty ekonomické ZČU
HOMO ECONOMICUS

Fotogalerie

          

Tuto akci podpořil dotací Krajský úřad Plzeňského kraje (KÚPK) v rámci programu Podpora rozvoje Západočeské univerzity v Plzni v roce 2018 a statutární město Plzeň v rámci programu Plzeň-univerzitní město.