Letní škola Fakulty ekonomické ZČU
HOMO ECONOMICUS

Kontakt

Kontaktní adresa:

  • Západočeská univerzita v Plzni
  • Fakulta ekonomická
  • Vladislava Hejduková
  • Univerzitní 22 (místnost UL 404), 306 14 Plzeň
  • Email: vhejduko@fek.zcu.cz
  • Telefon: 377 633 025


Tuto akci podpořil dotací Krajský úřad Plzeňského kraje (KÚPK) v rámci programu Podpora rozvoje Západočeské univerzity v Plzni v roce 2017