Letní škola Fakulty ekonomické ZČU
HOMO ECONOMICUS

Přihláška

Přihlášku je nutné vyplnit a doručit na adresu uvedenou v záložce kontakt buď poštou do nebo osobně do 15. června 2018. Předběžnou registraci zaslat na lsfek@fek.zcu.cz.

V případě, že budou účastníci mladší 18let po ukončení denního programu letní školy odcházet bez doprovodu rodičů, je nutné vyplnit Prohlášení o samostatném odchodu účastníka (součást přihlášky).

Přihláška na letní školu (DOCX)
Přihláška na letní školu (PDF)
S přihláškou je nutné vyplnit také souhlas se zpracováním osobních údajů, který naleznete v níže uvedeném souboru.

Účastnický poplatek: 500 Kč
Poplatek zahrnuje pitný režim po celý den, oběd ve vysokoškolské menze, drobné občerstvení.

Platební údaje:
Číslo účtu: 4811530257/0100
Variabilní symbol: 514003
Banka: KB, a.s. Na Příkopě 969/33, 11407 Praha 1, Czech Republic
Adresa organizátora/vlastníka účtu: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Česká republika
Vzkaz pro příjemce: zde napište příjmení účastníka

Pořadatel si vyhrazuje z důvodu limitované kapacity právo výběru účastníků.

          

Tuto akci podpořil dotací Krajský úřad Plzeňského kraje (KÚPK) v rámci programu Podpora rozvoje Západočeské univerzity v Plzni v roce 2018 a statutární město Plzeň v rámci programu Plzeň-univerzitní město.