Letní škola Fakulty ekonomické ZČU
HOMO ECONOMICUS

Přihláška

Přihlášku je nutné vyplnit a doručit na uvedenou adresu uvedenou v záložce kontakt buď poštou do 30. června 2017, nebo osobně do 21. června 2017 v pondělí a středu. Předběžnou registraci je možné zaslat elektronicky na adresu vhejduko@fek.zcu.cz.

V případě, že budou účastníci mladší 18let po ukončení denního programu letní školy odcházet bez doprovodu rodičů, je nutné vyplnit Prohlášení o samostatném odchodu účastníka (součást přihlášky).

Přihláška na letní školu (DOCX)
Přihláška na letní školu (PDF)

Pořadatel si vyhrazuje z důvodu limitované kapacity právo výběru účastníků.


Tuto akci podpořil dotací Krajský úřad Plzeňského kraje (KÚPK) v rámci programu Podpora rozvoje Západočeské univerzity v Plzni v roce 2017